Previous Next Play Pause

Rozważania

Adoracja

1,5%

Pielgrzymka

A A A

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest

we czwartek po Mszy św. wieczornej do godz. 2000 oraz
w piątek od godz. 1500 do wieczornego nabożeństwa.

Modlitwa to miejsce spotkania z Bogiem. Dzięki modlitwie jesteśmy bliżej Boga, bliżej drugiego człowieka i bliżej samych siebie. Adorujemy Pana Jezusa w ciszy. Zapraszamy.

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adoracja jest oddawaniem czci Bogu, mówieniem o jego wspaniałości i wielkim dziele zbawienia, jest dziękczynieniem za wszelkie łaski, jest okazywaniem Bogu największej miłości i szacunku.

W Kościele Katolickim adoracja kojarzy się najczęściej z Najświętszym Sakramentem. Jest to bowiem szczególny sposób oddawania czci Bogu. Adorujemy słowo, które „stało się ciałem”. A ponieważ Chrystus jest w pełni obecny w sakramencie Eucharystii to uczestnictwo w niej jest wyrazem wielkiej miłości do Boga. W sakramencie tym zawiera się cała tajemnica zbawienia. Podczas każdej mszy świętej ofiara Chrystusa dokonuje się na nowo. Tym razem jest to jednak ofiara bezkrwawa. Tajemnice naszej wiary często są dla nas niezrozumiałe, dlatego adoracja pomaga nam uwierzyć w to, co niepojęte oddając tym samym wyraz zaufania Bogu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest oddawaniem największej chwały temu, przez którego dokonało się najpotężniejsze dzieło świata – dzieło zbawienia. Adorować można zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie. Osobista adoracja pogłębia relację z Bogiem, pozwala na zawierzenie mu własnego życia oraz dziękczynienie za otrzymane łaski. Podczas adoracji możemy doświadczyć wyjątkowego zjednoczenia z Bogiem. Oddawanie czci Jezusowi we wspólnocie jest dziękczynieniem za jego śmierć i zmartwychwstanie, a także wyznaniem wiary w Niego.